Obserwuj nas :

Psycholog – logopeda – skuteczna terapia logopedyczna

xlogpsych.jpg.pagespeed.ic.cghwympVHK

Współpraca neurologopedy i psychologa jest ważnym elementem terapii zarówno dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju i komunikacji, jak i dzieci z opóźnionym rozwojem mowy czy wadami wymowy.

W przypadku zaburzeń całościowych takich jak np. autyzm, mowa i komunikacja związana jest nierozerwalnie z teorią umysłu, kompetencjami emocjonalno – społecznymi. Stymulując rozwój dziecka zarówno pod względem emocjonalnym, jak i komunikacyjnym, jesteśmy w stanie dać dziecku większą szansę na szybsze i trwalsze efekty terapii logopedycznej.

Część zaburzeń mowy i komunikacji, takich jak np.: mutyzm powinna być prowadzona
w ścisłej współpracy z psychologiem. Zaburzenie to ma podłoże psychologiczne, dlatego psycholog na bieżąco powinien oceniać aktualny stan emocjonalny dziecka oraz wprowadzać kolejne etapy terapii dziecka z mutyzmem.

Kiedy warto zdecydować się na pomoc psychologa logopedy?

Opóźniony rozwój mowy czy zaburzenia afatyczne związane są z gromadzącymi się trudnymi emocjami. Frustracja, złość, gniew mają swoje podłoże w braku lub dużych trudnościach w komunikowaniu się z otoczeniem. Warto jest w takich przypadkach zadbać
o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka, by mogło on harmonijnie się rozwijać.

Zaburzenia związane z wymową lub mową niegramatyczną łączą się też
z podwyższonym stresem, lękiem, obniżoną samooceną. Dzieci, które wykazują trudności o charakterze dyslektycznym również zarażone są trudności emocjonalne związane
z częstymi niepowodzeniami w szkole. Warto w terapii zaopiekować dziecko holistycznie, by nie doprowadzić do pogłębienia trudności – problemy w relacjach, trudności w szkole itd.

Logopeda i psycholog powinni współpracować ze sobą również w kwestii wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi. Kryzysy emocjonalne, które rodzice przeżywają w związku z diagnozą dziecka oraz jego terapią, mogą znaleźć oparcie we współpracy specjalistów. Omówienie trudności dziecka ze specjalistami pomoże opiekunowi uzyskać całościowy obraz trudności dziecka oraz pomóc w podjęciu dalszych decyzji dotyczących terapii.