Obserwuj nas :
żuczek

Cennik

oferta

Cennik

Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna

 200 zł / 60 minut

Diagnoza - Elektrostymulacja twarzy

200 zł / 60 minut 

50 zł komplet elektrod

Spotkanie kwalifikujące do zabiegów elektrostymulacji obejmuje pełne badania z zakresu diagnozy neurologopedycznej. W przypadku występowania przeciwwskazań onkologicznych, kardiologicznych, neurologicznych konieczna jest zgoda lekarza specjalisty do wykonania zabiegu elektrostymulacji. 

Diagnoza poziomu rozwoju mowy

Diagnoza z wykorzystaniem standaryzowanego Testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka).

2 spotkania obejmujące wywiad z rodzicem oraz badanie dziecka, które obejmuje: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, badanie artykulacji i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia), umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia).

450 zł – 2×60 minutowe spotkanie 

550 zł – 2×60 minutowe spotkanie oraz pisemny opinia 

Terapie

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna:
130 zł / 50 min

Terapia neurologopedyczna + elastyczny terapeutyczny taping: 160 zł / 50 min

Elektrostymulacja twarzy: 50-80 zł – cena uzależniona jest od ilości stymulowanych miejsc – dowiedz się więcej.

Wydanie pisemnej opinii z wynikami diagnozy lub postępów terapii: 100 zł

Płatność gotówką, przelewem.

Zajęcia grupowe i indywidualne w żłobkach, przedszkolach, szkołach –  ceny ustalane indywidualnie.