Obserwuj nas :
żuczek

Oferta

nasza oferta

Jak pomagamy?

Gabinet Logopedyczny Żuczek oferuje diagnozę i terapię dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej i wadami wymowy.

badanie i terapia logopedyczna
logopeda

Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna

5_scaled

Diagnoza logopedyczna dzieci obejmuje badanie umiejętności językowych, komunikacyjnych i poznawczych. Zestawienie wyników diagnozy z normami adekwatnymi do wieku, pozwoli na określenie deficytów obecnych w rozwoju mowy dziecka. 

Diagnoza neurologopedyczna obejmuje wywiad z rodzicem, ocenę budowy anatomicznej aparatu artykulacyjnego oraz sprawność motoryczną. Neurologopeda sprawdza również funkcje takie jak połykanie, odruchy oraz obserwować będzie czy wystepują nieprawidłowe nawyki, jak np. otwarta buzia, trudności oddechowe, ślinienie lub inne współruchy zakłócające mowę lub wymowę. Neurologopeda w czasie diagnozy oceni również rozwój mowy dziecka.  

Diagnoza osób dorosłych skupia się na określaniu trudności artykulacyjnych, sprawności motorycznych i anatomicznych narządów mowy. 

Na podstawie diagnozy tworzony jest indywidualny plan terapii logopedycznej oraz metody wspomagające proces nabywania mowy lub korygowania wady wymowy. 

Terapia neurologopedyczna obejmuje stymulację narządów mowy, wykorzystując terapię miofunkcjonalną, dzięki które wspierane są funkcje prymarne, usprawnianie motoryki języka i  warg, izolację oraz precyzyjność ich ruchów. Plan terapii dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Terapia obejmuje również stymulowanie funkcji poznawczych, poprzez wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

Terapia logopedyczna może być wsparta elastycznym terapeutycznym tapingiem, jeśli istniej taka potrzeba. 

8_scaled
logopeda

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Terapia logopedyczna zawsze poprzedzona jest dokładną diagnozą logopedyczną, dzięki której ustalony zostaje indywidualny plan terapii logopedycznej. Terapia ma na celu kształtowanie prawidłowej mowy pod względem gramatycznym, fonetycznym i leksykalnym.  Jest ona kluczem do prawidłowego rozwoju poznawczego dziecka, a co najważniejsze do komunikowania się z otoczeniem.  W terapii logopedycznej wykorzystujemy ćwiczenia stymulujące następujące obszary:

Terapia neurologopedyczna obejmuje stymulację narządów mowy, wykorzystując terapię miofunkcjonalną, dzięki które wspierane są funkcje prymarne, usprawnianie motoryki języka i  warg, izolację oraz precyzyjność ich ruchów. Plan terapii dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Terapia obejmuje również stymulowanie funkcji poznawczych, poprzez wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych.

W terapii neurologopedycznej wykorzystujemy różnego rodzaju terapie wspomagające: