Badania, diagnoza i terapia logopedyczna

Gabinet Logopedyczny Żuczek oferuje  diagnozę i terapię dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej i wadami wymowy.

Diagnoza logopedyczna dzieci obejmuje badanie umiejętności, których brakuje na danym etapie w rozwoju dziecka. Diagnoza osób dorosłych skupia się na określaniu trudności artykulacyjnych, sprawności motorycznych narządów artykulacyjnychNa podstawie diagnozy tworzony jest indywidualny plan terapii logopedycznej.

Prowadzimy terapię, która obejmuje stymulację następujących obszarów:

 • analiza i synteza wzrokowa;
 • analiza i synteza słuchowa;
 • kategoryzacja;
 • relacje czasowe i przestrzenne;
 • szeregowanie;
 • pamięć symultaniczna;
 • pamięć sekwencyjna;
 • myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • grafomotoryka.

Oferta kierowana jest do:

 • Dzieci zagrożonych autyzmem;
 • Dzieci z zachowaniami ze spektrum autyzmu;
 • Dzieci z Zespołem Aspergera;
 • Dzieci z Zespołem Downa;
 • Dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy;
 • Dzieci z dysleksją;
 • Dzieci z niedosłuchem;
 • Dzieci jąkających się;
 • Dorosłych jąkających się;
 • Dzieci z afazją;
 • Dorosłych z afazją;
 • Dzieci z alalią i dyslalią;
 • Dzieci dwujęzycznych;
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Dzieci z mutyzmem;
 • Dzieci z wadami wymowy;
 • Dorosłych z wadami wymowy.

 

Cennik

Zajęcia logopedyczne w Gabinecie Logopedycznym Żuczek odbywają się  w trybie indywidualnym.

 • Diagnoza logopedyczna: 180 zł
 • Terapia logopedyczna: 110 zł / 50 min

Płatność gotówką, przelewem.

Zajęcia grupowe i indywidualne w żłobkach, przedszkolach, szkołach -  ceny ustalane indywidualnie.