Obserwuj nas :

Artykulacja u 4-letniego dziecka – jakie trudności z artykulacją może mieć czterolatek?

3_scaled

Po dynamicznym rozwoju mowy w wieku 2 i 3 lat, czterolatek coraz lepiej radzi sobie z artykulacją niełatwych głosek. Nie zawsze brak tych umiejętności są powodem do niepokoju, zawsze jednak swoje wątpliwości warto skonsultować z logopedą. Jakie umiejętności w zakresie artykulacji dźwięków posiada czterolatek?

Artykulacja u czterolatka – jakie głoski potrafi artykułować 4-letnie dziecko?

Artykulacja u czterolatka zazwyczaj jest już dość dobrze rozwinięta, chociaż nadal mogą występować pewne trudności z niektórymi dźwiękami lub ich kombinacjami. Oto kilka aspektów związanych z artykulacją u czterolatka:

  1. Wymowa dźwięków mowy: większość czterolatków potrafi poprawnie wymawiać większość dźwięków języka, zarówno spółgłoski, jak i samogłoski.
  2. Artykulacja: w roku życia w mowie dziecka powinny pojawiać się głoski trudniejsze na przykład: sz, cz, ż, dż. Dziecko powinno prawidłowo artykułować głoski syczącego
    s, z c, dz oraz ciszace ś, ź, ć, dź.
  3. Rola mięśni artykulacyjnych: w tym wieku mięśnie odpowiedzialne za artykulację są coraz silniejsze i bardziej zrównoważone, co pomaga w poprawnej wymowie dźwięków.
  4. Rola otoczenia: Rodzice i opiekunowie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu artykulacji dziecka poprzez modelowanie prawidłowej wymowy i korygowanie nieprawidłowych dźwięków.
  5. Ćwiczenia artykulacyjne: w przypadku wad wymowy, niewyraźnej artykulacji, trudności w odbiorze komunikatów realizowanych przez dziecko logopeda może zalecić ćwiczenia motoryczne oraz artykulacyjne, które pomagają w poprawie kontroli mięśni języka, warg i podniebienia, co będzie wpływać na poprawę artykulacji.

Jeśli rodzice mają poważne obawy dotyczące artykulacji swojego czterolatka, warto skonsultować się z logopedą. Specjalista może ocenić rozwój mowy dziecka i zalecić odpowiednie interwencje lub terapię logopedyczną, jeśli jest to konieczne. Jednak większość dzieci w wieku
4 lat ma jeszcze czas na poprawę swojej artykulacji, zwłaszcza gdy otaczają je wsparcie
i zachęty ze strony rodziny i otoczenia.