Profesjonalna kadra logopedów Gabinetu Żuczek w Krakowie

Najważniejszym czynnikiem przy wyborze dobrego gabinetu logopedycznego jest zwrócenie uwagi na kwalifikacje pracowników danego ośrodka. Gabinet Żuczek oferuje swoim pacjentom współpracę ze specjalistą branży językoznawczej, a zarazem terapeutą mowy. Wybór naszego logopedy w Krakowie to gwarancja sukcesu, bowiem tutaj pasja łączy się z wieloletnim doświadczeniem i chęcią pomocy drugiemu człowiekowi.

Gabinet Logopedyczny Żuczek świadczy kompleksowe usługi logopedyczne, w zakres których wchodzi:- diagnoza logopedyczna: wywiad, badanie: wymowy, rozwoju mowy, pisania i czytania dzieci w wieku szkolnym umiejętności komunikacyjnych i społecznych oraz rozumienia; - terapia logopedyczna; - profilaktyka logopedyczna mającą na celu przeciwdziałanie wystąpieniu wad wymowy. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom mogę prowadzić profesjonalną terapię logopedyczną, skierowaną zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

Aneta Niemiec

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, filolog polski, neurologopeda.

Prowadzi terapię dzieci: zagrożonych autyzmem, z zachowaniami ze spektrum autyzmu, dysleksją, afazją, Zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, jąkających się, dwujęzycznych, niesłyszących, z wadami wymowy.

W swojej pracy wykorzystuje różnego rodzaju terapie wspomagające, w tym terapię miofunkcjonalną czy elastyczny taping.

Uczestniczyła w licznych kursach, zdobywając wiedzę i doskonaląc umiejętności diagnostyki i terapii zaburzeń mowy.

Posiada certyfikat zezwalający na prowadzenie diagnozy za pomocą standaryzowanego testu: Kartami Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej. Pracuje z osobami dorosłymi z wadami wymowy oraz jąkającymi się.

Prowadzi zajęcia neurologopedyczne w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi oraz zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne w przedszkolach.

Beata Filipek

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, filolog polski, neurologopeda. Doświadczenie zawodowe nabywała podczas praktyk logopedycznych w prywatnych krakowskich gabinetach logopedycznych, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie oraz przedszkolu integracyjnym. Ukończyła staż na stanowisku logopedy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.

Obecnie prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne w żłobkach, przedszkolach publicznych i prywatnych (w tym integracyjnym). Obejmuje diagnozą i terapią logopedyczną zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe z różnego rodzaju zaburzeniami komunikacji językowej oraz wadami wymowy.

Michalina Juraszczyk

mgr Michalina Juraszczyk jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka, posiada także kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w Studium Pedagogicznym UJ. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas zagranicznych programów wymiany kulturowej, pracy w krakowskich przedszkolach oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i kursach – ukończyła m.in kurs „Psychoterapia dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym” krakowskiego ośrodka terapii poznawczo-behawioralnej „Mensana”, posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

W ramach pomocy psychologicznej oferujemy konsultacje dla rodziców oraz spotkania indywidulane dla dzieci i młodzieży z zakresu poradnictwa psychologicznego oraz spotkań pomocowych w przebiegu różnych zaburzeń m.in.: ADHD, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, tiki nerwowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia ze spektrum autyzmu.1