Obserwuj nas :

Artykulacja dziecka 5-letniego i przebieg rozwoju umiejętności wymowy

artykulacja pięciolatka

Po bardzo dynamicznym rozwoju mowy w wieku 2 i 3 lat oraz dalszym kształtowaniu umiejętności w wieku lat 4, pięciolatki wyraźnie lepiej radzą sobie z wymową trudniejszych głosek. Znają również więcej słów, dzięki czemu coraz swobodniej się komunikują. Jakie umiejętności posiada 5-letnie dziecko w zakresie artykulacji głosek?

Artykulacja pięciolatka – jakie umiejętności w zakresie artykulacji głosek wykazuje 5-letnie dziecko?

Artykulacja u pięciolatka zazwyczaj jest znacznie bardziej rozwinięta niż u młodszych dzieci, choć nadal mogą występować pewne trudności. Oto kilka aspektów związanych z artykulacją dziecka pięcioletniego:

  1. Rozwijanie umiejętności wymowy: w miarę rozwoju językowego, umiejętność wymowy staje się coraz bardziej precyzyjna, co pozwala na poprawne wyrażanie się
    i komunikację.
  2. Artykulacja: w 5 roku życia w mowie dziecka powinny występować głoski szeregu szumiącego [sz], [ż], [cz], [dż]. Może  zacząć pojawiać się głoska [r]. Pięciolatki potrafią zazwyczaj stosować poprawną wymowę dźwięków w różnych kontekstach i słowach, nie tylko w tych, w których są one nauczane.
  3. Unikanie uproszczeń artykulacyjnych: w tym wieku dzieci zazwyczaj przestają stosować pewne uproszczenia artykulacyjne, które mogły występować wcześniej, na przykład zamieniać dźwięki [sz] na [s], [ż] na [z], [cz] na [c], [dż] na [dz].
  4. Wzbogacanie słownictwa: w miarę rozwoju umiejętności artykulacyjnych dzieci rozwijają także swoje słownictwo, co umożliwia im swobodne korzystanie z coraz bardziej skomplikowanych słów.

Warto pamiętać, że tempo rozwoju artykulacji może się różnić między dziećmi. Niektóre dzieci mogą nadal mieć pewne trudności z artykulacją w wieku pięciu lat. Jeśli rodzice mają obawy dotyczące artykulacji swojego dziecka, warto skonsultować się z logopedą lub neurologopedą. Specjalista ten może ocenić rozwój mowy dziecka i zalecić terapię logopedyczną, jeśli to konieczne. Większość dzieci w tym wieku powinna mieć już rozwinięte umiejętności artykulacyjne.