Badania, diagnoza i terapia logopedyczna

W Gabinecie Logopedycznym Żuczek oferujemy diagnozę i terapię dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz wadami wymowy.

Diagnoza obejmuje badanie poziomu rozwojowego dziecka i wskazanie umiejętności, których brakuje w rozwoju dziecka. Diagnozy osób dorosłych skupiają się na określeniu stanu mowy. Na podstawie diagnozy tworzony jest indywidualny plan terapii logopedycznej.

Prowadzimy terapię, która obejmuje stymulację wszystkich funkcji poznawczych, poprzez zastosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych wpływających na takie umiejętności jak:

 • analiza i synteza wzrokowa;
 • kategoryzacja;
 • relacje czasowe i przestrzenne;
 • szeregowanie i odtwarzanie sekwencji;
 • pamięć symultaniczna;
 • pamięć sekwencyjna;
 • myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • grafopercepcja i grafomotoryka.

Oferta skierowana jest do:

 • Dzieci zagrożonych autyzmem;
 • Dzieci z zachowaniami ze spektrum autyzmu;
 • Dzieci z Zespołem Aspergera;
 • Dzieci z  Zespołem Downa;
 • Dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy;
 • Dzieci z dysleksją;
 • Dzieci z niedosłuchem;
 • Dzieci  jąkających się;
 • Dorosłych jąkających się;
 • Dzieci z afazją;
 • Dorosłych z afazją;
 • Dzieci z alalią i dyslalią;
 • Dzieci dwujęzycznych;
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Dzieci z mutyzmem;
 • Dzieci z wadami wymowy;
 • Dorosłych z wadami wymowy.

 

Cennik

Zajęcia logopedyczne w Gabinecie Logopedycznym Żuczek prowadzone są w trybie indywidualnym.

 • Diagnoza logopedyczna: 80 zł / 60-90 min
 • Terapia logopedyczna: 60 zł / 60 min

Płatność wyłącznie gotówką.

Zajęcia grupowe i indywidualne w żłobkach, przedszkolach, szkołach - ceny ustalane indywidualnie.