Badania, diagnoza i terapia logopedyczna

Gabinet Logopedyczny Żuczek oferuje diagnozę i terapię dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji.

Diagnoza logopedyczna dzieci opiera się na badaniu umiejętności, których brakuje w rozwoju dziecka. Diagnoza osób dorosłych skupia się na określeniu trudności artykulacyjnych, sprawności motorycznej narządów mowyNa podstawie diagnozy tworzony jest indywidualny plan terapii logopedycznej.

Prowadzimy terapię, która koncentruje się na zdobywaniu określonych umiejętności poprzez zastosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych takich jak:

 • analiza i synteza wzrokowa;
 • kategoryzacja;
 • relacje czasowe i przestrzenne;
 • szeregowanie;
 • pamięć symultaniczna;
 • pamięć sekwencyjna;
 • myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • grafomotoryka.

Oferta skierowana jest do:

 • Dzieci zagrożonych autyzmem;
 • Dzieci z zachowaniami ze spektrum autyzmu;
 • Dzieci z Zespołem Aspergera;
 • Dzieci z Zespołem Downa;
 • Dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy;
 • Dzieci z dysleksją;
 • Dzieci z niedosłuchem;
 • Dzieci jąkających się;
 • Dorosłe jąkających się;
 • Dzieci z afazją;
 • Dorosłych z afazją;
 • Dzieci z alalią i dyslalią;
 • Dzieci dwujęzycznych;
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Dzieci z mutyzmem;
 • Dzieci z wadami wymowy;
 • Dorosłych z wadami wymowy.

 

Cennik

Zajęcia logopedyczne w Gabinecie Logopedycznym Żuczek prowadzone są w trybie indywidualnym.

 • Diagnoza logopedyczna: 100 zł / 60-90 min
 • Terapia logopedyczna: 70 zł / 60 min

Płatność wyłącznie gotówką.

Zajęcia grupowe i indywidualne w żłobkach, przedszkolach, szkołach -  ceny ustalane indywidualnie.