Badania, diagnoza i terapia logopedyczna

W Gabinecie Logopedycznym Żuczek oferujemy diagnozę i terapię dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz wadami wymowy.

Diagnoza obejmuje badanie poziomu rozwojowego dziecka i wskazanie umiejętności, których brakuje w rozwoju dziecka. Diagnozy osób dorosłych skupiają się na określeniu stanu mowy. Na podstawie diagnozy tworzony jest indywidualny plan terapii logopedycznej.

Prowadzimy terapię Metodą Krakowską, która obejmuje stymulację wszystkich funkcji poznawczych, poprzez zastosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych wpływających na takie umiejętności jak:

 • analiza i synteza wzrokowa;
 • kategoryzacja;
 • relacje czasowe i przestrzenne;
 • szeregowanie i odtwarzanie sekwencji;
 • pamięć symultaniczna;
 • pamięć sekwencyjna;
 • myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • grafopercepcja i grafomotoryka.

Ponadto terapia obejmuje naukę czytania Metodą Symultaniczno – Sekwencyjną®.

Oferta skierowana jest do:

 • Dzieci zagrożonych autyzmem;
 • Dzieci z zachowaniami ze spektrum autyzmu;
 • Dzieci z Zespołem Aspergera;
 • Dzieci z  Zespołem Downa;
 • Dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy;
 • Dzieci z dysleksją;
 • Dzieci z niedosłuchem;
 • Dzieci  jąkających się;
 • Dorosłych jąkających się;
 • Dzieci z afazją;
 • Dorosłych z afazją;
 • Dzieci z alalią i dyslalią;
 • Dzieci dwujęzycznych;
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Dzieci z mutyzmem;
 • Dzieci z wadami wymowy;
 • Dorosłych z wadami wymowy.

 

Cennik

Zajęcia logopedyczne w Gabinecie Logopedycznym Żuczek prowadzone są w trybie indywidualnym.

 • Diagnoza logopedyczna: 60 - 90 minut / 80 zł;
 • Terapia logopedyczna: 60 min / 50 zł.

Zajęcia grupowe i indywidualne w żłobkach, przedszkolach, szkołach - ceny ustalane indywidualnie.