Metoda Krakowska w nauce czytania stosowana w Gabinecie Żuczek

Metoda Krakowska

Opiera się na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnim doświadczeniu terapeutycznym prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej - Rożek, psychologa i logopedy, wybitnego językoznawcy, twórczyni szkoły krakowskiej. Zgodnie z założeniami metody prowadzona jest stymulacja rozwoju dziecka, jego funkcji psychicznych takich jak: analiza i synteza wzrokowa, kategoryzacja, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, grafopercepcja obejmująca grafomotorykę.

Nauka czytania Metodą Symultaniczno – Sekwencyjną®

Skuteczna nauka czytania powinna uwzględniać percepcję języka w aktach komunikacji. Jako pierwsze w rozwoju języka dziecka pojawiają się samogłoski, potem sylaby otwarte i wielokrotne ich powtarzanie. Podstawowym założeniem metodologicznym, jest więc nauka czytania sylabami,
a nigdy pojedynczymi spółgłoskami, których dziecko nie słyszy w izolacji. Sylaby, które dziecko poznaje, pełnią funkcję wzorców służących do odczytywania nowych wyrazów. Nauka czytania przebiega zawsze według następujących etapów:

ETAP I – OD SAMOGŁOSEK PRYMARNYCH DO SYLABY OTWARTEJ,
ETAP II – OD SYLABY OTWARTEJ DO PIERWSZYCH WYRAZÓW,
ETAP III – CZYTANIE SYLAB ZAMKNIĘTYCH,
ETAP IV – CZYTANIE NOWYCH SYLAB OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH,
ETAP V – SAMODZIELNE CZYTANIE TEKSTÓW.

Kolejność wprowadzania i poznawania sylab odbywa się wg serii 18 zeszytów  „Kocham czytać” autorstwa prof. J. Cieszyńskiej - według porządku: od sylab otwartych do zamkniętych, od zbudowanych z prymarnych spółgłosek do sekundarnych, od najbardziej skontrastowanych do jak najmniej zróżnicowanych.

Uczenie się przebiega zawsze wg trzech etapów:

  I.       Powtarzanie -  wypowiadanych przez dorosłego samogłosek, sylab, wyrazów.

  II.      Rozumienie -  czyli wskazywanie przez dziecko wypowiedzianej przez dorosłego samogłoski, sylaby, wyrazu.

  III.     Nazywanie - czyli samodzielne czytanie przez dziecko najpierw samogłosek, a potem kolejno sylab i wyrazów.

 

Podczas nauki czytania wykorzystywane są tak zwane gesty wizualizacyjne czyli wizualizacje głosek. Dzięki ruchowi dłoni, demonstrowany jest sposób ułożenia aparatu mowy, a więc miejsca i sposobu artykulacji samogłosek i spółgłosek. Połączenie dźwięku i ruchu uruchamia u dziecka mechanizm naśladownictwa, co w trakcie terapii prowadzi do samodzielnego wypowiadania głosek, wyrazów, a następnie całych zdań.

W terapii należy kłaść duży nacisk na rozwój poznawczy dziecka, dlatego w metodzie ważne jest nie tylko to, by dziecko nauczyło się czytać, ale również to, by nauczyło się świat rozumieć i potrafiło mówić o swoich emocjach.

Manualne Torowanie Głosek Elżbiety Wianeckiej

Metoda ta opiera się na wykorzystaniu odpowiednich chwytów, umożliwiających artykulację głosek, sylab, wyrazów. Wykorzystywana jest w pracy
z dziećmi, które nie uruchomiły naśladownictwa ruchu aparatu artykulacyjnego, brakuje u nich powtarzania sylab i wyrazów wypowiedzianych przez terapeutę.