Aktualności Gabinetu logopedycznego Żuczek w Krakowie

18.03.2016r.

Światowy dzień świadomości autyzmu

Przyjdź na konsultacje z Poradnikiem Autystycznym do Gabinetu Logopedycznego Żuczek. Data konsultacji 02.04.2016 r. Serdecznie zapraszamy!

28.08.2015r.

Wrześniowa promocja na diagnozy logopedyczne!!!

Do 15 września 2015r. oferujemy Państwu 25% zniżki na diagnozy logopedyczne

Podczas tego spotkania zbadamy nie tylko rozwój mowy Twojego dziecka, ale również sprawdzimy na jakim poziomie są funkcje poznawcze warunkujące prawidłowe kształtowanie sprawności i nabywanie umiejętności Twojej pociechy.

Diagnoza obejmuje:

- wywiad z rodzicem/ami na temat dotychczasowego rozwoju mowy i rozwoju psychofizycznego;

- badanie lateralizacji ręki, oka, nogi, ucha;

- badanie analizy i syntezy wzrokowej tematycznej i atematycznej;

- badanie analizy i syntezy słuchowej;

- badanie sprawności manualnych (grafomotoryki oraz sprawności motorycznych narządów mowy);

- badanie myślenia przyczynowo - skutkowego i umiejętności budowania narracji;

- badanie pamięci symultanicznej i sekwencyjnej;

- badanie mowy (artykulacja oraz diagnoza wszystkich podsystemów języka);

-  badanie umiejętności zabawy (w przypadku dzieci małych). 

Podczas diagnozy sprawdzamy również:

- prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego;

- utrzymywanie pola wspólnej uwagi i kontaktu wzrokowego;

- koncentarację;

- prawidłowość kierunku wykonywanych zadań;

- zależność od pola; 

Po zakończeniu diagnozy rodzice mają możliwość zapoznania się z pomocami logopedycznymi i ćwiczeniami, które będą wykorzystywane podczas terapii. Uzyskują również niezbędne wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w domu.

Zapraszamy!! :)